RnineT bonus

Môžete získať bonus až do 1 000 €* z katalógovej ceny BMW RnineT a niektorých ďalších modelov uvedených nižšie.
Ak chcete získať prispôsobenú ponuku, kontaktujte svojho predajcu.

Ak chcete zobraziť aj všetky demo motocykle, na ktoré sa vzťahujú rovnaké podmienky, kliknite sem